HEADER: Pendlerinfo Til Region SyddanmarkTil forsiden

Social sikringpilSygesikringpilDet særlige sundhedskort

Det særlige sundhedskort

Det særlige sundhedskort til grænsependlere er blevet moderniseret.

Ændringerne berører alle personer, der har ret til det særlige sundhedskort, jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets vejledning nr. 121 af 14/12-2006, vil sige grænsependlere. Registreringen af personer med ret til kortet ændres.

 Endvidere ændres kortet fra et papkort til et plastkort med magnetstribe.

 Personer med ret til kortet er tidligere blevet registreret ved en generel personkode fx. 4000000200. Den samme kode blev benyttet for samtlige personer. Denne form for registrering har givet en del administrative problemer. Nu ændres den generelle personkode således, at registreringen bliver på et individuelt personnummer – et cpr.nr.

Fremover vil personer med det særlige sundhedskort blive registeret i sygesikringsregisteret via kommunesystemerne. De hospitaler og andre instanser, der har adgang til sygesikringsregisteret, vil her kunne finde de patienter, der er grænsegængere med et gyldigt særligt sundhedskort. Plastkortet vil kunne benyttes i kortlæseren i praksis, og det vil være muligt, at oprette journaler elektronisk hos læge, tandlæge etc. Da personer med det særlige sundhedskort får et individuelt personnummer (cpr.nr.), vil det også være mere enkeltfor apotekere ved køb af medicin.

 

Det individuelle personnummer vil være enten et cpr-nummer personen har haft i forvejen ellers det skatte-cpr-nummer, grænsegængeren fik tildelt af SKAT.

 

Kortfornyelse

Indenrigs- og Sundhedsministeriets vejledning nr. 121 af 14/12-2006 ændres således, at kortets gyldighedsperiode forlænges fra maksimalt 1 til maksimalt 2 år. Kortets gyldighedsperiode er dog stadig højst 1 år for visse ikke-erhvervsaktive, der opholder sig i et andet EU-/EØS-land end Danmark. Kommunen vurderer som tidligere ved hver udstedelse kortets gyldighedsperiode.

Der vil ske en automatisering i det kommunale system i form af markering for udstedt særligt sundhedskort på borgeren, samt sletning ved udløb. Ved opstarten vil der blive genereret lister på eksisterende personer med markeringen ’udskrevet særligt sundhedskort’. Denne markering vil samtidig blive slettet i systemet, da markeringerne i dag i mange tilfælde er mangelfuld. Kommunerne kan ud fra listen foretage registrering og genbestillinger på nye plastkort til de borgere, som har et aktivt særligt sundhedskort i pap.

Plastkort

Papkortet udgår og erstattes af et plastkort. Kortet svarer til det almindelige gule sundhedskort, dog med visse tydelige forskelle.

 Plastkortet har samme anvendelse som det tidligere papkort.

Ud over at den generelle personkode (landekode) på 10 cifre erstattes af et cpr.nr., vil kortet også have information om bopælsland via adressensamt personens ”socialt sikret land” (betalingsland). Øvrige oplysninger forbliver som i dag. Det vil i det kommunale sygesikringssystem være muligt at registrere statsborgerskab. Denne oplysning vises ikke på kortet.

 Kortet vil kunne bestilles med eller uden rejsesygesikring – afhængig af personens rettigheder. Det vil være muligt at udskrive et midlertidigt særligt sundhedskort (på hvidt papir), som det kan ske i dag i forbindelse med EU-sygesikringskortet. Det midlertidige kort kan anvendes i de situationer, hvor kortet kun udstedes for en kort periode, eller hvor der er brug for dokumentation straks. Stregkoden på det særlige sundhedskort vil indeholde personens cpr.nr. svarende til det almindelige sundhedskort.

 

Indførelsestidspunkt

Indførelse af de individuelle personnumre og plastkort implementeres i de regionale og kommunale systemer med virkning fra 07-09-2009.


Siden er sidst opdateret 08-10-2009.Infocenter

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | DK-6330 Padborg | Tlf.: +45 74 67 05 01 | region@sjsl.regionsyddanmark.dk